Persondatapolitik 1. januar 2021

Ved indgåelse af booking aftale med On Your Mind, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn, adresse, telefon, mail og CVR. nr.

Personoplysningerne bliver registreret med det formål, at booke artister til dig som kunde, og oplysningerne opbevares i fem år hos On Your Mind, hvorefter disse slettes.

Direktøren og de ansatte hos On Your Mind har adgang til de oplysninger, der registreres om dig som kunde.

Den dataansvarlige hos On Your Mind er direktøren.

Kundeoplysninger opbevares ikke krypteret og transmitteres ej heller krypteret.

Personoplysninger afgivet til On Your Mind videregives eller sælges ikke videre til tredjepart – og ingen personfølsomme oplysninger registreres. Dog giver du som kunde tilladelse til, at dine informationer videregives til den bookede artist, idet informationen er nødvendig til bookingens gennemførelse og effektuering.

Som registreret kunde hos On Your Mind kan du altid gøre indsigelse mod registreringen. Kunden har desuden ret til altid at få indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret hos On Your Mind. Disse rettigheder har du efter Persondataloven. Henvendelse rettes til On Your Mind via info@oym.dk

Som kunde har du altid mulighed for at få indsigt i, hvilke oplysninger On Your Mind har registeret om dig. Send mail med dit navn og adresse til info@oym.dk og vi vil vende tilbage til dig med svar pr. mail hurtigst muligt og senest inden 10 dage. Ønsker du efterfølgende, at oplysningerne om dig slettes, skal dette fremgå af mail til On Your Mind.

 

Tilknyttede artister hos On Your Mind

For artister har On Your Mind, foruden navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer, brug for at registrere oplysninger om CPR/CVR NR og bankoplysninger. Disse oplysninger giver On Your Mind ikke videre til tredjemand uden artistens samtykke.

I forbindelse med booking kan det dog være nødvendigt at videregive oplysninger til tredjemand, eksempelvis kunden. Ved booking hos On Your Mind giver du som artist tilladelse til, at vi videregiver de oplysninger til tredjemand, der er nødvendige til bookingens gennemførelse og effektuering.

Du har altid mulighed for at få indsigt i, hvilke oplysninger On Your Mind opbevarer om dig. Send mail til info@oym.dk og vi vil vende tilbage til dig med svar pr. mail hurtigst muligt og senest inden 10 dage. Ønsker du vi sletter disse oplysninger, skal det fremgå̊ tydeligt af din mail.